İmalat sektöründe / montaj sanayisinde, özellikle kalıp

imalatında kullanıma çok uygun silindirik dolu malzeme.

Uygun sertliği, yüzey parlaklığı, paslanmaz ve esnek oluşu

ile kullanıma uygunluk sağlar, aparat ve takım yapımında

vazgeçilmez üründür, firmamız stoklarından geniş çeşidiyle

ve yüksek kaliteli seçimi ile (böhler) civa çelik malzeme

temin edilebilir.


İsteğe göre basit isıl işlem metoduyla istenilen sertlikler

yakalanabilir.


Sıcak Şekil Verme ve Isıl İşlem ;

Dövme Tavı : 1050 - 800°C

Yumuşatma Tavı : 700 - 720°C

Tav Sertliği : Azami 280 HB

Gerilim Giderici Tavlama : 600°C

Sertleştirme İçin Ön Isı : 650°C


Sertleştirme(Su Verme) :

12 mm’ye Kadar 780-800°C Yağda

12-20 mm’ye Kadar 780-800°C Suda

20-40 mm’ye Kadar 780-820°C Suda

40-60 mm’ye Kadar 810-830°C Suda

Meneviş : 180 - 200°C - 1 Saat / 25 m

Civa Çeliği

Civa Çeliği

Civa Çeliği