Bünyemizde bulabileceğiniz başlıca çeşitler aşağıdaki gibidir.

• ÇUBUK • PLAKA • SAÇ • BORU


Kimyasal değerlerine bakıldığında ;

Atom sayısı : 29

Atom kütlesi : 63,54

Özgül kütlesi : 8,9 g/ cm3

Kaynama sıcaklığı : 2567 o C

Erime sıcaklığı :1083,4 oC

Yükseltgenme dereceleri : +1 , +2

Elektron biçimlenmesi : (2, 8, 18 ) s1

Kararlı izotopları : 63 ve 65

İzotopları : 58 ve 68 arası oldukları görülmektedir

Bakır

Bakır

Bakır

Bakır

Bakır

Bakır