Plastik Ürünleri
Hızlı Erişim
» Ürünler
- Metal Ürünleri
» Plastik Ürünleri
 
En basit sekliyle polietilen molekülü, zincir sonu metil grubuyla sonlandırılmış bir çift Hidrojenatomuyla kovalent bağ ile birlesen çift sayıdaki karbon atomlarının birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan bir Polimer moleküldür Kimyasal olarak polietilen plastiği , formülü “C2nH4n+2” olan aklanlardan meydana gelir.
Bu formüldeki “n” polimerleşme derecesi olarak adlandırılır. Polietilen moleküllerinde organik bileşiklerde olduğu gibi tanımlayıcı bir Molekül yoktur. Tipik olarak polietilen molekülü 100 ile 250000 arasındaki monomerin birleşmesiyle oluşur. Düşük molekül ağırlıklı polietilenler 8 ile 100 arası Monomer içerir. Bu tip düşük molekül ağırlığına sahip polietilenin yapısı mumsudur vegenellikle Plastik özellik taşımamaktadır. Polimer sayısı 8`den az ise aklanlar belirli Sıcaklık ve Basınç altında Gaz yada sıvı fazdadır. Sekil 2.1 polietilen malzemesinin kimyasal yapısı (sematik) Polimer gövdesindeki çeşitlilikler, malzemenin içeriğini değiştiren dallanmalar sebebiyle oluşur. Birçok dallanma çeşidi vardır ve bu çeşitlilik genelde polietilen malzemenin türünü belirler.Dallanma arttıkça bağlar bağlar arasındaki boşluklar artacağından malzemenin yoğunluğu düşer.
Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır. Geri dönüştürülmüş PE'den deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünlerdir.
Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Etilen molekülü C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2’den oluşur. (CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu, radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metotları ile olabilir. Bu metotların her biri farklı tipte polietilen üretimi sağlar.

Polietilenin Özellikleri

Özellikleri tiplere göre değişiklik gösterse de; dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç genel özellikleri olarak sayılabilir. Kaplar, plastik kutular, mutfak eşyaları, kaplamalar, boru ve tüp, oyuncak, kablolarda yalıtkan tabakalar, paketleme ve Ambalaj filmi gibi çok yaygın bir kullanım alanı olup. Düşük maliyetlidir.
 
 
Pro WEB